נמכר

נוף טוסקני

 צ'זרה מרקסיני

2013

40X50 ס"מ

שמן על בד

ג'ינא - גלריה לאמנות נאיבית בינלאומית © כל הזכויות שמורות 2003-2024