מארי-לואיז באטארדי

 

 

1943 Born in Brussels, Belgium
1963 Received a diploma in plastic arts, Brussels
1973 Began her artistic career

Had several exhibitions in Brussels, Namur, Liege, Anvers, Knokke, Hannut, Malines, and Diest, Belgium

Group Exhibitions
2007 “Naןve-Joie de Vivre”, Gina Gallery of International Naןve Art, Tel Aviv

Prizes
1974 Bronze Medal, Centre Culturel de Ligny, Belgium
1983 Bronze Medal, “Merite Artistique Europeen”
1983 Special Mention of the press, Casino de Coxyde, Belgium

Public Collections
Musee d’Art Naif d’Ile de France, Paris

Bibliography
“Dictionnaire biographique des Artistes Belgiques depuis 1830”, Edition Arto
“Le Dictionnaire des Peintres Belges”, Edition “La Renaissance du Livre”
“Enyclopedie Mondiale de l’art Naif”, Edition “Edita” Bibliotheque des Arts
“Art Spontane et Naif”, Alain Viray
“Le Reve et les Naifs’ Max Fourny, 1981, Paris
World Encyclopedia of Naןve Art”, Merin-Tomasevic, 1984, Belgrade, Yugoslavia

ג'ינא - גלריה לאמנות נאיבית בינלאומית © כל הזכויות שמורות 2003-2024