איב מאייר

1937 Born in Fyen, Denmark
Was a sailor
1958 Began his artistic career

Solo Exhibitions
1984 Gallery St. Gertrad, Denmark

Group Exhibitions
1972 Denmark
1994 3rd Triennial of Bratislava, Slovakia
2008 GINA Gallery of International Naןve Art, Tel Aviv, Israel

ג'ינא - גלריה לאמנות נאיבית בינלאומית © כל הזכויות שמורות 2003-2024