קלריסה ארליאנו

1965 Born in Solentiname, Nicaragua
1985 Began her artistic career

Group Exhibitions
Archaeological Museum of Solentiname, Solentiname, Nicaragua
1999 Ramsar Convention, San Jose, Costa Rica

Bibliography
“Pintura Primivista Nicaraguense”, Asocacion de Ayuda Medica a Nicaragua, 2000, Nagoya, Japan

ג'ינא - גלריה לאמנות נאיבית בינלאומית © כל הזכויות שמורות 2003-2024