סין

instagram
facebook

וואנג ג'ין שי וג'י פנג
וואנג וונג'י
ז'אנג זואנז'נג
ז'ו סו ז'ן
יאן ג'ינג'יי
לו ז'יג'אן
פן ז'יהואה
פן גאוקי
שאו קי האו
וונג יאה
גואו לינג
ג'י פאנג
שנג פו
יאו קסי פינג
גונג קין פן
צ'ן קוויי
טונג יאן קוי
פו רוישיה
צָאו שואן
צ'ן וויי שונג
ז'או שנגטאו

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved