צָאו שואן

instagram
facebook

לא זמין

אי פריחת האפרסק
האביב מברך את העולם
סתיו זהוב
שוק הפירות השמח

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved