פו רוישיה

instagram
facebook

לא זמין

הדורה האדומה הבשילה
פופקורן
קולות הדגן

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved