נמכר

באר המים

ריגוברטו מלנדז

2006

26X20 ס"מ

שמן על בד

ג'ינא - גלריה לאמנות נאיבית בינלאומית © כל הזכויות שמורות 2003-2024