נמכר

בריכת המים

חרמן רמוןם דורון לנזה

2019

46X64 ס"מ

שמן על בד

ג'ינא - גלריה לאמנות נאיבית בינלאומית © כל הזכויות שמורות 2003-2024