וואנג וונג'י

Wang Wenji

Born in 1971 in Huxian, China
Began painting in 1990

1989-1990 – Took home-teaching drawing course

Exhibitions:

Many group exhibitions in China
2002 + 2004 – Group exhibition in Huxian devoted to 40 different places of farmer paintings from all over China.
2004- Japan – First exhibition outside of China
2011 – Two person exhibition with Mr. Luo Zhijian in USA, Lincoln, Nebraska.
2015- Group exhibition of Xi’an/ Huxian in Paris, France
2015 – Solo Exhibition in Public Park of Paris, France

ג'ינא - גלריה לאמנות נאיבית בינלאומית © כל הזכויות שמורות 2003-2024