נמכר

הדחליל

 צ'זרה מרקסיני

2011

25X30 ס"מ

שמן על בד

ג'ינא - גלריה לאמנות נאיבית בינלאומית © כל הזכויות שמורות 2003-2024