נמכר

יום כביסה

חרמן רמון דורון לנזה

2022

20X25 ס"מ

שמן על בד

ג'ינא - גלריה לאמנות נאיבית בינלאומית © כל הזכויות שמורות 2003-2024