הונדורס

instagram
facebook

סילם אספינוזה
פדרו גרנדז
חרמן רמון דורון לנזה
טוליו ולסקז
רוקה זלאיה אקוסטה
ריגוברטו מלנדז
חורחה פרמן

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved