צרפת

instagram
facebook

הרג'י
רוג'ר בואסייה
דניאל בונואה-פרו
אנרי ברואל
מרטין גואין-גואן
מישל גובור
אליזבט דווי-בוטיי
לוסיאן וייארד
ז'נביב טרווה-נואל
שרלוט להשאפל
ג'ודית לנגלייה
אליזבט נידרהאוזר (זאבו)
אן סטרסברג
שנטל סלאן
יולאנד סלמון-דובאל
תרס פוג'ה
לוס פורמו
ז'נביב פראד
מרטין קלואה
מרי-ג'ו רדנאק

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved