נטשה וילון

instagram
facebook

זמין

מחכה לריקוד

לא זמין

אמא, למה אני לא יכול להתחתן עכשיו?
דב

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved