סילם אספינוזה

instagram
facebook

זמין

חיות החווה שלנו
חיי הכפר
עצים לאש לבישול בכפר שלנו

לא זמין

באים הביתה
בית ושבילים
ביתי הוא מבצרי
יומנו תם
כל הדרכים מובילות הביתה
כפר מוקף גדר אבן
מטלות הכפר
מכבסת את הבגדים
מכינים את התנור
עבודת היום
עובדים מסביב לביתנו
עצי הסקה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved