לואיס ורלה

instagram
facebook

זמין

הסוסים צמאים

לא זמין

אפייה וכביסה
דיג
הכפר שלנו בצהריים
השוק הקטן
זכרונות מהכפר
חוטבי העצים
חנות הקרמיקה
יחסים
ירקות למלפאיסיליאו
כביסה בנהר שלנו
כפר בקאריביים
מביאים מים הביתה
מוכרי העגבניות
מול הלגונה
מקום המסתור שלנו
נוף בצ'ונטאלס
נוף ממומבצ'ו
עגבניות למכירה
עגלה עם בננות
עוד יום מתחיל
פאר ליד נהר האסטלי
פירות למכירה
פריחת האביב
שוק בחוף הקריבי
שכונת מאטאגלפאן
שלווה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved