זלאטקו קולארק

instagram
facebook

זמין

כפרי, חלבין

לא זמין

הדיג
הסתכל על היונים!
זר אוהבים
חוטב העצים
יוצאים לפיקניק
לשוק
מאוהבים
פרפרים
פרפרים הם חופשיים
קוטפי הפטריות
קוטפי הפרחים
קוף-באמצע
תיאבון בריא

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved