אודאיס פלסיוס מסה

instagram
facebook

זמין

גוררים את גזע העץ

לא זמין

החלבן
מרעה ליד הנהר

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved