ג'ובר לופז חוסטי

instagram
facebook

זמין

השכונה שלי

לא זמין

הילד ויונק הדבש

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved