בוניפאסיו בננסיו

instagram
facebook

זמין

חיי היומיום בכפר I
חיי היומיום בכפר II

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved