מריה קלוס

instagram
facebook

זמין

בחדר המשחקים
בשדה התעופה

לא זמין

נערה עם תרנגולות
תחנות רוח ותרנגולות

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved