רות בן-ישראל

instagram
facebook

לא זמין

אדם וחווה
אדם וחווה מגורשים
אדם וחווה עירומים
חווה והנחש
חווה מפתה את אדם
מלאכי גן-עדן

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved