מיכאל פאלק

instagram
facebook

זמין

משמר הלילה

לא זמין

אברהם מברך את המלאכים
אברהם, שרה והמלאכים
אחרי המבול
איזבל ונבות
אליעזר ורבקה
ארוחת בוקר בגן עדן
ארוחת בוקר בגן-עדן
ארוחת בוקר בקיבוץ
אשת לוט
בחזרה מהקונצרט
בחצר בי"ס
ביקור מלכת שבא את המלך שלמה
בלעם והמלאך
בנזיד עדשים
בפארק
בת-שבע רוחצת
גירוש הגר
גשם פתע בפרדס התפוזים
דוד הורג את גוליית
דוד ובת-שבע
דוד מבקר את אחיו
הבריחה מסדום ועמורה
הגירוש מגן עדן
הגר וישמעאל I
הגר וישמעאל II
הפיקניק
הפסקת צהריים בקיבוץ
הצלה מהכבשן הבוער
זמן האכלה
חד גדיא: גדיא ושונרא
חד גדיא: כלבא וחוטרא
חד גדיא: מלאך המוות והקדוש ברוך הוא
חד גדיא: נורא ומיא
חד גדיא: תורא ושוחט
חדר בקיבוץ
חזון יחזקאל
חידת מלכת שבא
חנה ושמואל
יונה והלוויתן
יוסף ואחיו
יוסף וחלומות פרעה
יוסף מבקר את אחיו
ימי דבלין: אם ובנה
יעל וסיסרא
יעקב והבכורה
יעקב ועשו
יעקב יורד מצרימה
יעקב מברך את אפריים ומנשה
לווית היהודי
לוט ובנותיו
לוט והמלאכים
מאזינים לשושנה דמארי ברדיו של הקיבוץ
מגדלים פרחים
מכירת יוסף
מכת ברד
מלכת שבא והמלך שלמה
מספר דניאל
מציגים את כתנת יוסף
מקשיבים להרצאה בקיבוץ
מרדכי ואסתר
משה בתיבה
משה והסנה הבוער
משה מכה בסלע
נבות היזרעאלי
נוח בונה את התיבה
נוח והיונה
נלחמים בעמלק
נציב המלח
סידור עבודה
עגלת יום שישי
עוזבים את גרמניה
עשר המכות: ארבה
עשר המכות: בכורות
עשר המכות: ברד
עשר המכות: דבר
עשר המכות: דם
עשר המכות: חושך
עשר המכות: כינים
עשר המכות: ערוב
עשר המכות: צפרדע
עשר המכות: שחין
פרדס התפוזים
פשיטת גסטפו
קוטפי האבוקדו
קונצרט בקיבוץ
קורח ועדת מאמיניו
קטיף אבוקדו
קטיף אבוקדו משפחתי
קטיף עגבניות
קיץ
רות, נעמי ובועז
רחב והמרגלים
שאול ובעלת האוב
שאול ודוד
שותלים תפוחי-האדמה
שירת מרים
שלושת המלאכים
שלמה פותר את חידת מלכת שבא
שמשון ודלילה I
שמשון ודלילה II
שמשון ודלילה- חורבן המקדש
שמשון ודלילה- מעז יצא מתוק
תחת הגזיבו
תמר ויהודה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved