חיים חרבון

instagram
facebook

לא זמין

אליעזר ורבקה I
אליעזר ורבקה II
גמל (פסל)
הכנרת בחורף
הצבי
חופי הארץ המובטחת
שדות הגליל

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved