פביולה צ'ילואיסה

instagram
facebook

לא זמין

מכינים את הצמר
פסטיבל פסטורלי
פסטיבל ריקודים
תיבת נוח
תיבת נוח I

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved