רודריגו קויו קויו

instagram
facebook

לא זמין

אברהם יוצא לדרך
בייסבול
גן עדן (דיפטיך)
יציאת מצרים (משה מוביל את בני ישראל)
מלחמה
סצינת כדורגל
רות ובועז
תיבת נוח
תיבת נוח

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved