אלסנדרו נחמן

instagram
facebook

לא זמין

אדם וחווה והעתיד
הכניסה לעיר
העיר והכפר
נוח והעתיד

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved