סילם אספינוזה

instagram
facebook

זמין

חיי הכפר

לא זמין

באים הביתה
בית ושבילים
ביתי הוא מבצרי
חיות החווה שלנו
יומנו תם
כל הדרכים מובילות הביתה
כפר מוקף גדר אבן
מטלות הכפר
מכבסת את הבגדים
מכינים את התנור
עבודת היום
עובדים מסביב לביתנו
עצי הסקה
עצים לאש לבישול בכפר שלנו

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved