תרס פוג'ה

instagram
facebook

זמין

בריכת הברווזים

לא זמין

בית הכפר
בית המשפחה
הארוחה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved