לוסיאן וייארד

instagram
facebook

לא זמין

הגשר מעל התעלה
היום המרהיב
השלג על נהר ראנס
קפה טבק
רחוב מאן
רחוב נשיונאל בפרטאני

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved