פאולה יאקוב

instagram
facebook

לא זמין

להקת הכפר
פקאלה, הגיבור העממי שלנו

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved