ולריה טופאן

instagram
facebook

זמין

הכפר שלי בחורף
חורף מגיע לכפרי

לא זמין

אני אוהבת את האביב
באר החיים
בית חלומותי
הורה בסתיו
הכפר של משפחתי
הרועה הקטן על החליל
חיי היומיום בבית
מסורות מולדאביות
משפחתי והכפר שלי
ריקוד החתונה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved