מילה דווידוביץ'

instagram
facebook

לא זמין

אנחנו אוהבים קרב טוב
ההנאה שבדיג
התרנגול
חוטבי העצים
עת לשתות

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved