וסנה טנסבה

instagram
facebook

לא זמין

בציר הענבים
דבורי האביב
האהבה באוויר
האושר שבקציר התירס
עורמים את הקש
על אם הדרך
קציר חיטה
תחת עץ הערמון

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved