דסה פטרוב מורר

instagram
facebook

לא זמין

חג ברחוב
חורף
חורף השנה החדשה
רועה העדר בחורף

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved