אווה הוסריקובה

instagram
facebook

זמין

מתחחים את הכרם

לא זמין

"ילדים" על הגג
בנים ישארו בנים
השור הזועם
זרי חיטה
זריחה מעל קובסיקה
חדר המשפחה
יום-הולדת
מתוכננים לטקס
צרור חיטה
קורס התפירה
שדות שמחים

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved