חיל יוחקום

instagram
facebook

לא זמין

בוררים קפה
מוכרים חבצלות קאלה
מטע התפוחים
עונת הקציר
קוטפי הבננות
קוטפי התפוחים
קוצרים את התירס
קציר הקפה
שדה התירס
שוק סולולה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved