אילונה תות' גומבקוטון

instagram
facebook

לא זמין

אוכל האבטיח
אוספת את הענבים
אישה
אישה עם סל
ארוחת צהריים
העודרים
חלבנית עם חיטה
לצרור את החיטה
מחזרים פוטנציאלים
נוף עירוני- קקסקמט
נחות בשדה
פסטיבל מים
רוקדות מסביב לעמוד מאי
רוקדים באביב

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved