הלן נאגל

instagram
facebook

לא זמין

אני נושק לידך, גברתי
ג'נס ואנייט
טיול בפארק
כפר מאושר
קיץ בעיר
קפה נפוליאון
רחוב נליקר
רק התחתנו
שלל היום
תטעמו
תפוח ביום

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved