מרעה ליד הנחל

instagram
facebook


 

 

חרמן רמון דורון לנזה

2022

10X25 ס"מ

שמן על לוח בדUnavailable
· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved