גשר הכפר שלנו

instagram
facebook


 

 

 חרמן רמון דורון לנזה

2020

46X64 ס"מ

שמן על בדUnavailable
· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved