הלילה האחרון בדצמבר

instagram
facebook


 

 

 גווידו ודובאטו 

2012 

שמן על בד

30X40 ס"מ Unavailable
· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved