עמק השפע (דיפטיך)

instagram
facebook


 

 

 לוסיה בוצ'יני

2018

70X70X2

שמן על בדUnavailable
· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved