תל אביב. מול הים

instagram
facebook


 

 

 זואי סבר

43X74 ס"מ

הדפסה דיגיטלית חתומה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved