באר המים

instagram
facebook


 

 

ריגוברטו מלנדז

2006

26X20 ס"מ

שמן על בד



Unavailable




· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב).



 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved