כמה נאוה היא אהובתי

instagram
facebook


 

 

רוקה זלאיה אקוסטה

2010

24X9 ס"מ

שמן על בדUnavailable
· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved