בריכת המשאלות

instagram
facebook


 

 

דרגיקה גייק

1997

45X35 ס"מ

שמן על בדUnavailable
· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved