דיוקן משפחתי 2021

instagram
facebook


 

 

יצחק בוברמן 

2021

50X60 ס"מ

שמן על בד

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved