כיכר הכפר

instagram
facebook


 

 

  ניקי אלפטריאדי-ורגו

24X35 ס"מ

פוסטר

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved